Om man investerar de 24 000 kronor i breda indexfonder med bra spridning av riskerna och med en avkastning på ungefär 8% kommer det långsiktigt vara en väldigt bra investering förutsatt att man fortsätter att göra samma investering varje år. Om ungefär 20 år kommer du att ha din första miljon och om 27 år har du tjänat ihop till miljon nummer två. Genom att spara och investera en liten del av din inkomst varje månad skapar du en trygg ekonomisk grund att stå på i framtiden samtidigt som du får en betydligt bättre likviditet. Det är inte värt att slösa pengarna när man kan spara dem.